Giới thiệu

Dự án “Hỗ trợ Sáng kiến hội nhập ASEAN trong khuôn khổ một thị trường chung ASEAN” (IAI) được triển khai theo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ CHLB Đức và Ban Thư ký ASEAN. Dự án IAI nhằm hỗ trợ cho bốn nước Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, và Việt Nam (CLMV), là các nước thành viên mới hơn và kém phát triển hơn trong khối ASEAN, giúp các nước này thực hiện các thỏa thuận khu vực, qua đó đẩy mạnh quá trình hội nhập trong khu vực một cách toàn diện. Dự án tập trung can thiệp vào hai mảng hoạt động chính: 1) Tự do hóa thương mại dịch vụ và đầu tư trong lĩnh vực du lịch và y tế, và 2) Hỗ trợ triển khai các Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau về dịch chuyển lao động có kỹ năng (MRA).
Trong hoạt động hỗ trợ triển khai MRA, dự án sẽ thực hiện thông qua hình thức hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác cấp Bộ ở bốn nước CLMV. Cụ thể, dự án sẽ cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực nâng cao năng lực thể chế về chính sách (đối thoại, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, học tập), hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực thương mại và đầu tư, thúc đẩy các quá trình đàm phán và học hỏi kinh nghiệm ở cấp độ quốc gia cũng như khu vực ASEAN.

Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau về nghề điều dưỡng (MRA NS) được các nước thành viên ASEAN ký kết tại Phi-líp-pin vào năm 2006. MRA NS có bốn mục tiêu: (i) thúc đẩy dịch chuyển Điều dưỡng trong khối ASEAN, (ii) chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn, (iii) tăng cường áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất trong dịch vụ điều dưỡng, và (iv) tạo cơ hội tập huấn, xây dựng năng lực cho Điều dưỡng. Triển khai MRA NS là một cơ hội giúp cho nghề điều dưỡng Việt Nam có cơ hội chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo và lao động theo tiêu chuẩn chung được công nhận trong ASEAN, hiện thực hóa 2 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong giai đoạn 2016-2020 cụ thể là đổi mới thái độ cung cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và đổi mới, củng cố hoàn thiện hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương theo định hướng giảm đầu mối, phù hợp hội nhập quốc tế nhằm sử dụng có hiệu quả nguông nhân lực các tuyến.

Để triển khai MRA NS, tại Bộ Y tế Phòng điều dưỡng – Tiết chế, Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong Cục như Phòng Quản lý hành nghề, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Nghiệp vụ Y, và Cục Khoa học công nghệ và đào tạo. Đồng thời, Bộ Y tế cần sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh, và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…) trong các chủ đề về Khung trình độ quốc gia và Khung tham chiếu ASEAN (AQRF), đăng ký và cập nhật số liệu lao động điều dưỡng ASEAN vào Việt nam, và cải thiện môi trường đầu tư từ ASEAN vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ y tế.