Đăng ký, cấp chứng chỉ hành nghề

Quy trình đăng ký, cấp phép đối với Điều dưỡng Việt Nam và nước ngoài được quy định tại Chương 3, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2009)

Để được cấp chứng chỉ hành nghề, người Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn liên quan đến điều dưỡng được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
 • Có văn bản xác nhận quá trình thực hành điều dưỡng (9 tháng);
 • Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề;
 • Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần đáp ứng những điều kiện trên, ngoài ra cần:

 • Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt) trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật này, nếu không thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và phải có người phiên dịch
 • Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.
 • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Nếu đáp ứng những điều kiện trên, điều dưỡng Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế của tỉnh còn điều dưỡng nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ Y tế.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Bảo sao văn bằng chuyên môn;
 • Văn bản xác nhận quá trình thực hành;
 • Văn bản xác nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc hồ sơ của người phiên dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Tham khảo: Hệ thống quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề

http://qlhanhnghekcb.gov.vn