Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN họp trực tuyến phòng, chống vius Zika

Chiều ngày 19/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước ASEAN đã có cuộc họp trực tuyến với cùng với Tổ chức Y tế thế giới nhằm bàn phương án đối phó với virus Zika. Tại các điểm cầu của các nước ASEAN có Bộ trưởng các nước ASEAN và các chuyên gia y tế.